Safir Communication logotype

Vill du växa med oss?

Tillsammans gör vi skillnad!

Våra värderingar

Vi samlas runt en gemensam värdegrund som hjälper oss att bygga förtroende för det vi erbjuder våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och omvärld.

  • Professionalism

    Vi har bred erfarenhet och djup spetskompetens inom våra verksamhetsområden, vilket lägger grunden för att vi kan möta våra kunders högt ställda förväntningar på insiktsfull och värdeskapande finansiell och strategisk kommunikation. Vårt arbete präglas av professionalitet och våra kunders framgångar är vår främsta drivkraft.

  • Integritet

    Vi utgår alltid från kundens behov och arbetar nära våra kunder, med en helhetssyn på bolaget. Vi utför alla uppdrag med hög integritet och ett tydligt fokus på kvalitet samt värdeskapande. Vi utmanar och ifrågasätter om det behövs för att säkerställa att vi ger de bästa råden i varje situation.

  • Inkluderande

    Vi är övertygade om att allting blir både roligare och bättre om det utvecklas i samverkan mellan människor och team. Därför strävar vi efter att bygga inkluderande team med integrerade kompetenser. För oss är förtroendefulla och kundnära relationer en självklarhet, och tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande helhetslösningar.

Stockholm